2

 

Notarul public va stabili onorariul notarial în funcţie de complexitatea actului solicitat, cu respectarea valorilor minimale impuse prin Ordinul ministrului justiţiei nr.1145 din 12/08/2005 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 943/C/2005 şi a Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 943/C/2005.
Scutiri: Sunt scutite de plata onorariilor notariale, cu excepţia cheltuielilor materiale, următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială:
declaraţii privind ajutorul de şomaj;
declaraţii privind ajutorul social;
declaraţii privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii;
declaraţii privind acordarea burselor pentru elevi şi studenţi;
declaraţii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi a văduvelor acestora;
declaraţii privind valorificarea drepturilor persoanelor handicapate;